TIC i Pissarres digitals


EL PROJECTE TAC AL CENTRE.

Des dels primers anys de la introducció en el món de l’ensenyament de les tecnologies de la informació l’escola va apostar per incloure aquesta eina de futur entre els recursos pedagògics a l’abast dels mestres en el seu treball en l’educació dels nostres alumnes.

Consideren les TAC:

 • Com una eina excel·lent per una escola inclusiva perquè s’adapten a les capacitats i necessitats individuals de l’alumnat i permeten una adequada atenció a la diversitat.
 • Com element motivador en el procés d’aprenentatge, que milloren l’autoestima
 • Que permeten fomentar l’esperit científic i crític, estimulen el raonament analític i científic i permeten reflexionar sobre el que s’ha fet. Això fa que l’alumnat pugui responsabilitzar-se i col·laborar en el seu procés educatiu.
 • Que potencien el treball en grup, cooperatiu i col•laboratiu. Valorem el fet que l’ús de les TAC a l’aula milloren els resultats del nostre alumnat i milloren la imatge social del nostre centre.

El nostre centre Margarida Xirgu va participar com escola pilot en el desenvolupament del Projecte eduCAT 1X1 A PRIMÀRIA.

A més a més dels més de 82 ordinadors distribuïts a les dues aules d’informàtica, l’AA i les dues aules d’EE i aules ordinàries disposem de :

 • 22 ordinadors portàtils
 • totes les aules de primària, dos de P5 , l’aula de música i l’aula d’anglès disposen de pissarres digitals i equip de projecció ( en projecte , la dotació de la resta d’aules i espaís comuns)
 • dos armaris amb 30 netbooks cadascun.

ELS OBJECTIUS

Objectius generals

 • Potenciar l’ús del les TAC com eina de treball en el procés d’ensenyament-aprenentatge, utilitzant-la de forma activa per part dels alumnes.
 • Fomentar al seu ús, facilitant l’accés a aquesta eina per part dels alumnes com mitjà de treball i suport en els seus aprenentatges.
 • Afavorir la seva utilització per part del professorat tant en les seves rasques habituals ( programacions, activitats,…) com en la seva pràctica docent
 • Facilitar la recerca d’informació i el tractament crític de la mateixa.

Alumnes

 • Utilitzar programes i entorns que facilitin el seu aprenentatge de les diferents àrees de contingut: Matemàtiques, Llengües, Coneixement del medi,…
 • Potenciar la seva comunicació amb altres companys i companyes del seu entorn
 • Despertar l’interès per conèixer coses diverses i donar-los les pautes per a accedir a la informació precisa.
 • Potenciar el seu raonament i el seu afany de coneixement.
 • Utilitzar l’ordinador com mitjà d’investigació per a ampliar coneixements i elaborar petits projectes a nivell individual i/o col·lectiu. Potenciar l’ús de l’aula de ciències

Professors

 • Utilitzar les TAC (portàtils i PDI) com mitjà per perfeccionar l’activitat docent a través de la seva utilització, d’aprofitar la informació que d’elles pugui treure, i per a millorar el plantejament pedagògic a través de la seva utilització.
 • Emprar els ordinadors i la PDI per al treball quotidià i les activitats d’aula.
 • Saber consultar informació a través de l’ordinador, tant de temes professionals ( cursets de formació, convocatòries..) com de temes interessants per a la seva activitat docent.
 • Participació del professorat en la creació i evolució dels blocs o pàgines d’informació del cicle i del Centre.

TIPUS DE TREBALL I USOS DIDÀCTICS DE LES TAC

 • Lectura, visionat o audició de materials
 • Creació, edició o manipulació de documents
 • Activitats interactives, autoavaluat ives (exercitació, pràctica, simulació, experimentació)
 • Cerca d’informació
 • Accés a recursos (mapes, diccionaris, traductors…)
 • Jocs
 • Canal de comunicació
 • Recolzament a l’exposició

METODOLOGIA DE TREBALL

A part de tots els recursos i tipus de treballs que hem aconseguit que facin els nostres alumnes, principalment el que hem pretès és que puguin interactuar d’una manera més lògica amb el seu entorn. Sobretot els hi hem donat eines que estan aprenent a fer servir, no com a un objectiu final, si no com el mitjà que els pot ajudar a aconseguir allò que volen.

Per tant, no hem sigut mai partidaris de donar sessions molt tancades ni dirigides, els hem ofert diverses possibilitats per trobar les maneres més adequades per aconseguir allò que volen, fomentant d’una manera força significativa la seva autonomia i l’esperit crític.

“L’acció sense visió…no té cap sentit.

Una visió sense acció…és simplement un somni.

Una visió amb acció…pot canviat el món.”

(Joel Arthur Barker)

2

3

4

2015-02-18_204230


Fatal error: Cannot redeclare ip_is_there() (previously declared in /usr/home/escolamargaridaxirgu.cat/web/wp-content/themes/carry-hill/footer.php:2) in /usr/home/escolamargaridaxirgu.cat/web/wp-content/themes/carry-hill/footer.php on line 21